การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คลอโรฟิลล์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอบริเวณพื้นผิวทะเลอันดามัน จากการประมวลผลภาพดาวเทียมอะควา โมดิส (Aqua MODIS)อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; อัญญดา มีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ธวัชชัย นาอุดม; กิตติยา หอมหวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง พ.ศ. 2545อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เผชิญโชค จินตเศรณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554คุณภาพน้ำในอ่าวชลบุรี พ.ศ. 2551อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562เปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าว จากนาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวใช้สารเคมีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์