การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง กุ้งขาวแวนนาไม -- การเลี้ยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกรูปแบบใหม่เพื่อการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของการเสริมไคโตซานในอาหารกุ้งต่อการเจริญเติบโตอัตราการรอดตาย การลอกคราบและการสนองตอบต่อภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็มน้ำ 3 ระดับบุญรัตน์ ประทุมชาติ; กมลรัตน์ ยงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์