การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การผ่าท้องทำคลอด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การสร้างแม่พิมพ์แผลผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องกิตติ กรุงไกรเพชร
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; สาวิกา ใจบริสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉินวรรณี เดียวอิศเรศ; อุษา เชื้อหอม; กุสุมล แสนบุญมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังสาธร หมื่นสกุล; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์