การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การติดยาเสพติด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2564การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด : มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติดจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; พรชัย จูลเมตต์; ภาคินี เดชชัยยศ; มนตรี ขุนอินทร์ทอง; สรวิช บุญประชุม, และอื่นๆ
2554ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในเขตจังหวัดชลบุรีปกรณ์ มณีปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548ประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดยาเสพติด ประเภทยาบ้าก่อนเข้าสู่การบำบัดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, และอื่นๆ
2553ปรากฎการณ์ชีวิตของเยาวชนผู้เสพยาบ้ามานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรีวรรณ มีคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉลิมศรี ราชนาจันทร์, และอื่นๆ
2558ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราภรณ์ มั่งคั่ง, และอื่นๆ