การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การคลอด -- การพยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560ผลการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพต่อการรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองของหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการจัดทำโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกพิริยา ศุภศรี; ศิริวรรณ แสงอินทร์; จงสฤษฎ์ มั่นศิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาดและความปวดของฝีเย็บจากการคลอดตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; สมาพร แสงนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์