การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หัตถกรรม -- จีน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภรดี พันธุภากร; หลินอี้, จาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Linyi, Zhang
2561การพัฒนาชุดชาโลหะของชนชาติไป๋ อำเภอเฮ่อชิ่ง : การสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัยLinyi, Zhang; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ภรดี พันธุภากร; หลินอี้, จาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึกสมชาย เซะวิเศษ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; บิน, วู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; Bin, Wu
2560หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึกสมชาย เซะวิเศษ; Bin, Wu; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; บิน, วู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์