การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2534การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ H.asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูปเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2532การศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2541การศึกษาหาชนิดสาหร่ายที่เกาะวัสดุได้ดี เพื่อนำมาใช้ในการอนุบาล หอยเป๋าฮื้อขวัญเรือน ปิ่นแก้ว; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; อัมพร คอแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2533การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina เมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายต่างชนิด Growth and survival rate of abalone,haliotis asinina feed with different macroalgaeเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2531การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูปเสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์