การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วัฒนธรรมไทย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพาสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ท้าวเวสสุวัณในสังคมและวัฒนธรรมไทยภารดี มหาขันธ์; มนัส แก้วบูชา; กิติยวดี ชาญประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทยรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2563แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยในสถาบันระดับอุดมศึกษาZhang, Chunjiao; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์