การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักเดินเรือ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548ทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีต่อวิชาชีพนักเดินเรือ-; ชัยทัต อุดมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2559ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเดินเรือพาณิชย์ไทยสำหรับผู้ประกอบการเดินเรือสุชนนี เมธิโยธิน; จุไรรัตน์ วราห์กิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2549เครื่องมือฝึกจำลองห้องเครื่องต่อประสิทธิภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์-; ธวัช ธนเจริญธวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2546โครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพคนประจำเรืออารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม; จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช; ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; ธิติ ติ่งหมาย; ธวัช มีล่องลอย, และอื่นๆ