การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง Sungh Kim

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบSungh Kim; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; กันยาพร กุณฑลเสพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างสรรค์สีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบSungh Kim; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กันยาพร กุณฑลเสพย์, และอื่นๆ
2559แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะสำหรับอำเภอเมืองชลบุรี : การศึกษาเปรียบเทียบกับการออกแบบมหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Sungh Kim; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ซอ, มิยอง, และอื่นๆ