การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ไวพจน์ กุลาชัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรีไวพจน์ กุลาชัย; ฐิติวัสส์ นุ่มกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรีไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติวัสส์ นุ่มกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561การศึกษาผลกระทบของการเสพติดสมาร์ทโฟนไวพจน์ กุลาชัย; นภัสพล สินสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีไวพจน์ กุลาชัย; พรรพี ต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรพี ต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2562ต้นเหตุแห่งความไว้วางใจตำรวจและผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับตำรวจไวพจน์ กุลาชัย; สมคิด เพชรประเสริฐ; ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไวพจน์ กุลาชัย; ชุตินันท์ กล้าหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คุณาธิป ผลทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2560พฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไวพจน์ กุลาชัย; รัตติยา ดีน้ำจืด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์