การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง โกเมศ อัมพวัน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฎอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สรุฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สรุฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหารูปแบบที่ให้ค่าคุณประโยชน์สูงโดยปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอโกเมศ อัมพวัน; ศุภชัย เล้าวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหารูปแบบปรากฏบ่อยเคอันดับแรกและปรากฏอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลกระแสด้วยเทคนิคการเลื่อนหน้าต่างโกเมศ อัมพวัน; ธาชินี มีเสมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหาเซตรายการที่ปรากฏบ่อยและสม่ำเสมอภายใต้การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละรายการโกเมศ อัมพวัน; กิตติพา คลังวิสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร ปีที่ 1ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; โกเมศ อัมพวัน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2558การพัฒนาการค้นหารูปแบบปรากฎบ่อยสุดเคอันดับแรกและปรากฎอย่างสม่ำเสมอจากฐานข้อมูลรายการโกเมศ อัมพวัน; ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ; โกเมศ อัมพวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; สุมาลี อิสริโยดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการโกเมศ อัมพวัน; ปวีณา มีประดิษฐ์; ทิพรัตน์ นาคมอญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูลณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; ภารุจ รัตนวรพันธุ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; โกเมศ อัมพวัน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน, และอื่นๆ
2563ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โกเมศ อัมพวัน; สุเมธ ดาราพิสุทธิ์; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โกเมศ อัมพวัน; สุเมธ ดาราพิสุทธิ์; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจผลิตปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยกโกเมศ อัมพวัน; วสุนธรา อุตระภิญโญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562ระบบแนะนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษาด้วยตนเองโกเมศ อัมพวัน; อนุชิต จิตพัฒนกุล; วราวุฒิ ผ้าเจริญ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ