การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เสาวนีย์ เวียงนิล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การผลิตเอธานอลอย่างต่อเนื่องผ่านปฎิกรณ์แบบท่อยาวต่อจากการย่อยแป้งอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ท่อผสมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว-; เสาวนีย์ เวียงนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
2563การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักเพื่อติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนศศิธร มั่นเจริญ; จันทิมา ปิยะพงษ์; สุดารัตน์ ไชยศรีหา; เสาวนีย์ เวียงนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์