การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เภา บุญเยี่ยม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วชลบุรี : วิถีและพลังเภา บุญเยี่ยม; ลี้, ชิงหยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; Li, Qingya
2557ปะคำ : วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนเลี้ยงช้างภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เภา บุญเยี่ยม, และอื่นๆ
2558วัดเทพพุทธาราม : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชลบุรีบุญเลิศ ยองเพ็ชร; เภา บุญเยี่ยม; สุเทพ โซวเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์