การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; เศกสรรค์ สวนสีดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; ยลรฉัตร มงคลนิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยลรฉัตร มงคลนิติพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การบริหารภารกิจศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; จีระศักดิ์ พันมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2562การรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยปานเสก อาทรธุระสุข; เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; โชเฮ โอกะวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, และอื่นๆ
2561การศึกษาการนำยุทโธปกรณ์ต่างประเทศ เข้าและออกราชอาณาจักรไทย ในการฝึกคอบบร้าโกลด์ ของกองบัญชาการกองทัพบกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; ชินรัตน์ สมสืบ; วิสิทฐ์ วงษ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การศึกษาการนำยุทโธปกรณ์ต่างประเทศ เข้าและออกราชอาณาจักรไทย ในการฝึกคอบบร้าโกลด์ ของกองบัญชาการกองทัพบกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิสิทฐ์ วงษ์จันทร์, และอื่นๆ
2560การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; ชุติมา ทองคำพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชุติมา ทองคำพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุและในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิดารัตน์ นวลเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกอบรมลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงและลูกจ้างรับเหมาค่าแรง : กรณีศึกษาสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; ภาลินี ปราณีบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกอบรมลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงและลูกจ้างรับเหมาค่าแรง : กรณีศึกษาสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา บุญยัง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาลินี ปราณีบุตร, และอื่นๆ
2560ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล กรมยุทธการทหารเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; ยุทธนา สารถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; สามารถ รุ่งโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศศิวิมล กองทรัพย์เจริญ, และอื่นๆ
2560ความรู้ความเข้าใจด้านนิรภัยการบินของข้าราชการกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; รัช สุขกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถเทรลเลอร์ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; มาริสา จันทร์ขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; วชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิรญาณ์ จิตต์รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นรากร บุญตัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ