การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสารสมุนไพรและการนำแป้งข้าวกล้องงอกไปใช้ทำอาหารวิชมณี ยืนยงพทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; นฤศันส์ วาสิกดิลก; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, และอื่นๆ
2554การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; ศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจลเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากผลไม้ไทย ที่มีองค์ประกอบของสารพรีไบโอติกโดยใช้เยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สันทัด วิเชียรโชติ; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การดึงน้ำออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการท้าแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่ากากสมุนไพรไทยบางชนิดที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดโดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สันทัด วิเชียรโชติ; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558โครงการการพัฒนาผลิตฝรั่งกึ่งแห้งที่เสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยใช้การดึงน้ำออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์