การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือธรรมะประยุกต์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกานดา ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2557การเปิดรับสื่อโฆษณา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตประเภทเน็ตแบงค์ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จังหวัดชลบุรีอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สินีนารถ อุมชัยชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด