การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อารีย์ ขันติธรรมกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนากระบวนการบำบัดด้วยทฤษฎีสนามแห่งความคิดต่อการลดความบกพร่องในการบริหารจัดการศักยภาพของสมองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นัยพินิจ คชภักดี; อารีย์ ขันติธรรมกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อสัมพันธภาพกับบิดาหรือมารดาของนักเรียนที่มาจากครอบครัวอย่าร้างในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีย์ ขันติธรรมกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา