การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรรณพ โพธิสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นองค์การสมรรถนะสูง : กรณีศึกษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2อรรณพ โพธิสุข; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; เสน่ห์ จุ้ยโต; พรนิภา ธนาธรรมนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบการเป็นองค์การสมรรถนะสูง : กรณีศึกษาศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2อรรณพ โพธิสุข; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; เสน่ห์ จุ้ยโต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรนิภา ธนาธรรมนันท์, และอื่นๆ
2559การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุขในเขตภาคเหนือธนวัฒน์ พิมลจินดา; จักษ์ พันธ์ชูเพชร; อรรณพ โพธิสุข; วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ