การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรณภัทร์ มากทรัพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564ผลการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการฟัง และการพูดสำหรับเด็กวัยอนุบาลอรณภัทร์ มากทรัพย์; ศิรประภา พฤทธิกุล; สุกัลยา สุเฌอ
2564ผลการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเทคนิคการสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กวัยอนุบาลศิรประภา พฤทธิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรณภัทร์ มากทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.