การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อรชร บุญลา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การผลิตไม้ค้ำยันรักแร้แบบประยุกต์ภูริชญา วีระศิริรัตน์; อรชร บุญลา; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; จันทร์ทิพย์ นามสว่าง; สราวุฒิ สิริเกษมสุข, และอื่นๆ
2561การผลิตไม้ค้ำยันรักแร้แบบประยุกต์ภูริชญา วีระศิริรัตน์; อรชร บุญลา; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; สราวุฒิ สิริเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564ผลของการนอนหลับไม่เพียงพอและการควบคุมการหายใจต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรชร บุญลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จารุวรรณ เวียร์ร่า, และอื่นๆ
2561ผลของการออกกำลังกายแบบมีช่วงพักและแบบต่อเนื่องต่อการควบคุมความดันโลหิตของประสาทอัตโนมัติและการทำงานของไตในคนไทยสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี; อรชร บุญลา; จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; กนกนุช นรวรธรรม
2564ผลของการใช้สมาร์ทโฟนด้วยมือหนึ่งข้างและสองข้างต่อท่าทางคอไหล่ อาการปวด ความตึงตัวของเส้นประสาทมีเดียน แรงบีบมือ การไหลเวียนเลือดส่วนปลายและสมรรถภาพปอดในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; คุณาวุฒิ วรรณจักร; ทัศวิญา พัดเกาะ; พรพิมล เหมือนใจ; อรชร บุญลา, และอื่นๆ