การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรพล ฉลาดคิด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2536การเปรียบเทียบชนิดของอาหารและความเค็มที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของม้าน้ำวัยอ่อน (Hippocampus kuda) ในห้องปฏิบัติการสุรพล ฉลาดคิด; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การเพาะเลี้ยงม้าน้ำ (Hippocampus spp.) ในห้องปฎิบัติการทวี หอมชง; จารุนันท์ ประทุม; สุรพล ฉลาดคิด; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการการเจริญเติบโตอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนเสาวภา สวัสดิ์พีระ; วรเทพ มุธุวรรณ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; สุรพล ฉลาดคิด; อมรรัตน์ ชมรุ่ง, และอื่นๆ