การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; พรนันท์ คุณธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ยชนา เชิดชูจันทร์; นฤมล คงเมือง; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ, และอื่นๆ
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561เบญจมาศ มีทรัพย์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ