การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุกัญญา ยิ้มใย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การดำเนินการจัดสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมประเภทการสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุกัญญา ยิ้มใย
2557การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา ยิ้มใย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2555พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; สุกัญญา ยิ้มใย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์