การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลไกการเสื่อมสภาพของโครงสร้างฐานรากของทางรถไฟ: กรณีศึกษาของทางรถไฟสายตะวันออกสยาม ยิ้มศิริ; สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินความเสียหายของอุโมงค์รถไฟในประเทศไทยสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นเชิงแสงเฉลี่ยและระดับการอิ่มตัวของของเหลวในดินทรายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายเชิงซ้อนสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์