การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สายฝน ม่วงคุ้ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564ปัจจัยทำนายความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ำในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเขมารดี มาสิงบุญ; สายฝน ม่วงคุ้ม; นราภรณ์ อิ่นใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพัชรี สังข์สี; ยุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเท้าและสภาวะเท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดราชบุรี-; สายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2สายฝน ม่วงคุ้ม; พรพรรณ ศรีโสภา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ปณิชา พลพินิจ; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส, และอื่นๆ
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเขมารดี มาสิงบุญ; สายฝน ม่วงคุ้ม; วรารมย์ จิตอุทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เขตภาคตะวันออก ของประเทศไทยสายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์