การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเลรวิวรรณ วัฒนดิลก; สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; จงกลณี จงอร่ามเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563-07-29จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2546สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563-07-29จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ 21 ฉบับที่ 57 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2554สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563-07-29จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ 29 ฉบับที่ 72 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563-09-09จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ 30 ฉบับที่ 73 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563-07-29จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ 9 ฉบับที่ 3-4 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2539สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552ศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภูมิคุ้มกันในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ที่แสดงออกหลังการได้รับโลหะหนักไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปภาศิริ บาร์เนท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2545สภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล