การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิริศักดิ์ จินดาพล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การปรับปรุงคุณภาพของดินในสภาพแช่น้ำด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาวสำหรับการก่อสร้างคันดินทางรถไฟสยาม ยิ้มศิริ; ศิริศักดิ์ จินดาพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันเดินทางรถไฟที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาวสยาม ยิ้มศิริ; ศิริศักดิ์ จินดาพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551คุณสมบัติของดินในสภาพแช่น้ำที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนขวาจากการทดสอบแบบแรงอัดไม่มีขอบเขตจำกัดสยาม ยิ้มศิริ; ศิริศักดิ์ จินดาพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550คุณสมบัติของดินในสภาพแช่น้ำที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์จากการทดสอบแบบเฉือนตรง.สยาม ยิ้มศิริ; ศิริศักดิ์ จินดาพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์