การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรัญญา ประสพชิงชนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การขยายตัวของเมืองกัลกัตตาและการสร้างสถาปัตยกรรมภายใต้อิทธิพลของอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1690-1911ศรัญญา ประสพชิงชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; สัจจพร เกษตรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การนับถือผีของชาวไทยย้อ : ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและนิเวศวิทยาวัฒนธรรมศรัญญา ประสพชิงชนะ; ราชันย์ นิลวรรณาภา; อธิราชย์ นันขันตี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การสร้างความเป็นไทใหญ่แม่ฮ่องสอนผ่านความเชื่อโหราศาสตร์นันท์ชญา มหาขันธ์; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; ธรรศ ศรีรัตนบัลล์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558หมอธรรม : ?bประวัติศาสตร์ ความเชื่อและเครือข่ายทางสังคมในภาคอีสานศรัญญา ประสพชิงชนะ; ราชันย์ นิลวรรณาภา; ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562โครงการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : บ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; ธรรมศักดิ์ สงกา; มนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ, และอื่นๆ