การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิษณุ บุญมารัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กระบวนการทางการเมืองและระบอบการเมือง.วิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551ธุรกิจคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา : บางแสน จังหวัดชลบุรีวิษณุ บุญมารัตน์; อลงกรณ์ คำมุลคร; เชาวนีย์ ประกอบธรรม; นพวรรณ สินชัยกิจ; นันทิดา แก้วอาสา, และอื่นๆ
2554พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อบริการสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตของสถาบันการเงินจังหวัดชลบุรีวิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2550ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมวิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2545ยุทธศาสตร์การสะสมทุนด้วยการควบคุมแรงงานในประเทศไทย พ.ศ. 2500-2516วิษณุ บุญมารัตน์; รัตพงษ์ สอนสุภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว