การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิภาวี พิจิตบันดาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจิตรา วีรบุรีนนท์; วิภาวี พิจิตบันดาล; พรทิพย์ มานพคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสจิตรา วีรบุรีนนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิภาวี พิจิตบันดาล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ มานพคำ, และอื่นๆ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; วิภาวี พิจิตบันดาล; บุญกิต จิตรงามปลั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การพัฒนานโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก Developing policy towards thailand as the world’s gems and jewelry manufacturing and trading hubสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิภาวี พิจิตบันดาล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญกิต จิตรงามปลั่ง, และอื่นๆ
2563พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; วิภาวี พิจิตบันดาล; เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; สุภรัติ สุขวิสุทธิ์; อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว, และอื่นๆ
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนครวรพิทย์ มีมาก; วรวิทย์ จินดาพล; วิภาวี พิจิตบันดาล; ชุตินันท์ มุ่งการนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนครวรพิทย์ มีมาก; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรวิทย์ จินดาพล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิภาวี พิจิตบันดาล, และอื่นๆ