การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วลดา เดชะพงศ์ธนา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโตโดยใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม : กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; วลดา เดชะพงศ์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและดัชนีความแตกต่างพืชพรรณของพื้นที่นาข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตจากข้อมูลดาวเทียมนฤมล อินทรวิเชียร; สุพรรณ กาญจนธรรม; แก้ว นวลฉวี; วลดา เดชะพงศ์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์