การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณี เดียวอิสเรศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Np Sritongbi; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการเขตอำเภอพนัสนิคมRnu Srisuk; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทำงานนอกบ้านต่อเจตคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวDrin Dnths; อุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559ผลลัพธ์ของการตัดฝีเย็บตามกิจวัตรกับการตัดฝีเย็บเท่าที่จำเป็นในผู้คลอดครั้งแรกวรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Phiml Loprjong, และอื่นๆ
2559องค์การพยาบาลในทศวรรษหน้าของโรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขPrn PhoohiphoL; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ