การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2005New Thai Record Holothuria (Stauropora) discrepans Semper 1868.สุเมตต์ ปุจฉาการ; อารมณ์ มุจรินทร์; มหาวิทาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล