การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 1185  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2009Adaptations in river fishes facilitate species richnessF. William H. Beamish; พัชรา นิธิโรจน์ภักดี; รุ่งทิพย์ โพล้งเศรษฐี; เพียงใจ ชนินทรภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565Best Practice ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557Bryophytes in Nong Tha Yu Arboretum, Chonburi provinceเพียงพักตร์ สุขรักษ์; จารุวรรณ พิเคราะห์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2009Circulation in the upper Gulf of Thailand investigated using a three-dimensional hydordynamic modelอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ปราโมทย์ โศจิศุภร; K. Olaf Niemann; Tetsuo Yanagi; Satsuki Matsumura, และอื่นๆ
2014FeCl3·6H2O catalyzed three components aza-Friedel-Crafts reaction for the synthesis of N-Boc protected α-branched aminesSureeporn Ruengsangtongkul; Jaray Jaratjaroonphong; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563Identities of k-Fibonometric functionsVisarut Srimuk; Apisit Pakapongpun; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2008On the Geometric Approximation to the Pólya Distributionคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; Kanint Teerapabolarn; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; Faculty of Science
2008Rapid analysis of clenbuterol, salbutamol, procaterol, and fenoterol in pharmaceuticals and human urine by capillary electrophoresisสมศักดิ์ ศิริไชย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการการดำเนินการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวาสิตา ยิ่งชัยภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชนาภา ล้วนรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563กระบวนการจัดการเอกสารและสิ่งของทางไปรษณีย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาบุญพา ดิษฐเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพ็ญศรี สุวรรณมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในวงเงินที่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหัสชา ศรีจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานันทิกานต์ มงคลนรกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562กระบวนการทางชีวสารสนเทศเพื่อช่วยในการศึกษากลไกการยับยั้งการอักเสบของสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติที่ได้จากพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกพิทักษ์ สูตรอนันต์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปัณฑรีย์ ชื่นศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการรับเงินและนำเงินส่งระบบบัญชีสามมิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชนัดดา จูสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์บุญรัตน์ ประทุมชาติ; อรสา สุริยาพันธุ์; กิตติยา อุปถัมภ์; สว่างพงศ์ สมมาตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564กระบวนการเตรียมปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำาบัดน้ำเสีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศุภกิจ ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560กระบวนการเตรียมปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๓๐๓๒๒๑๕๙นิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์