การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภูมิพัฒน์ ภาชนะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การติดตามปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทยภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; ศราวุธ เตียงกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การติดตามปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทยภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; ศราวุธ เตียงกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่าจาก : กรณีศึกษาป่าจากในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทยกาญจนา หริ่มเพ็ง; ภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; แทนทัศน์ เพียกขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์ภูมิพัฒน์ ภาชนะ; ศุภชัย ธรรมศิริทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์