การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภัทรมนัส ศรีตระกูล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเขมญา คินิมาน; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
2563ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของประเทศไทยภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรีศศิวรรณ จรัลทรัพย์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยในสถาบันระดับอุดมศึกษาZhang, Chunjiao; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์