การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาลูกอมนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยการลดปริมาณน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปากอลงกต สิงห์โต; ประเสริฐ โศภน; อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล; นริศา เรืองศรี; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์
2543การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระยะหลังคลอด ของมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวีศิริวรรณ ยืนยง; เกศอุไร เผด็จศึก; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ผลของการให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ และการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณค่าแห่งตนของหญิงตั้งภรรภ์ที่ถูกทารุณกรรมด้านร่างกายและจิตใจสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา