การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรอนันต์ เกื้อไข่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสาหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากโปรตีน cathepsin L1 สำหรับป้องกันโรค fasciolosis จากพยาธิใบไม้ตับ Fasciola giganticaพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ opisthorchiasis viverrini ในหนทูดลองพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับโปรตีนของพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mekongi และ Schistosoma japonicum ในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อพัฒนาชุดตรวจพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์