การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรรณภัทร อินทฤทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยสุนันทา โอศิริ; พรรณภัทร อินทฤทธิ์; วรัมพา สุวรรณรัตน์; สถาพร บัวธรา; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ, และอื่นๆ
2562การใช้ประโยชน์พืชอาหารและพืชสมุนไพรสู่ความมั่นคงด้านอาหาร ของบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล; ศิริวดี บุญมโหตม์; ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ; สิริกุล กวมทรัพย์; อมรา เงินเจือ, และอื่นๆ
2559วิถีชาติพันธุ์ชอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนกับการแพทย์พื้นบ้านศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล; พีรพัฒน์ มั่งคั่ง; สกุล ศิริกิจ; วรัมพา สุวรรณรัตน์; พรรณภัทร อินทฤทธิ์, และอื่นๆ
2556วิถีสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแสนสุขสุนันทา โอศิริ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ; พรรณภัทร อินทฤทธิ์; วรัมพา สุวรรณรัตน์, และอื่นๆ