การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) : กรณีศึกษาการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559สุกัญญา บูรณเดชาชัย; บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ประสงค์ บูรณ์พงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564การเปิดรับข่าวสารกับความคิดเห็นทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ทรงยศ บัวเผื่อน; โบรญา คุณวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้บริการและความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาทรงยศ บัวเผื่อน; บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ไวทิน จิตมั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์