การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บัญญัติ สุขศรีงาม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2539การพัฒนา Coagglutination kit เพื่อตรวจหาเชื้อกรุ๊ฟเอ บี ซี และ จี สเตร๊ฟโตคอดไค จากสิ่งส่งตรวจตรงนิสา บุตรดา; บัญญัติ สุขศรีงาม; สุบัณฑิต เมฆขยาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2532การระบาดวิทยาของ Salmonella ในจิ้งจก Epidemiological of Salmonella in House Lizardบัญญัติ สุขศรีงาม; อรุณ บ่างตระกูลนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2522การสำรวจเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารสดจากทะเลบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
2534การแพร่กระจายของเชื้อ Salmaonella และ Shigella จากแมลงสาบ Spread of infectious agentนันทนา อรุณฤกษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; อรุณ บ่างตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2008การแพร่กระจายและการดื้อยาปฏีชีวนะของ Salmonella จากไก่ กบและแมลงสาบบัญญัติ สุขศรีงาม; ชุติมา มะนะมุติ; อังคณา หอมเสียง; ระออ รัตนประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546ทำไมต้องควบคุมการโฆษณาสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2544บอลข่านซินโดรมบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541ปัญหาประชากรในประเทศพัฒนาบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542ผู้หญิงไต้หวันกับปัญหาประชากรบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545วัณโรค: ปัญหาสาธารณสุขเรื้อรังของมนุษย์ชาติบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546สงครามโรคติดเชื้อ: การต่อสู้ที่ไม่เคยมีสันติภาพของมนุษยชาติบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ
2537อุบัติการณ์และแบบแผนความไวของ Group D Streptococci ในจังหวัดชลบุรีสุวรรณี วินัยถาวร; สุบัณฑิต เมฆขยาย; บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2532อุบัติการและการแพร่กระจายของแบคทีเรียสกุล vibrionaccac ในบริเวณหาดพัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนันทนา อรุณฤกษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2532อุบัติการและการแพร่กระจายของแบคทีเรียสกุล Vibrionaceae ในบริเวณหาดพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนันทนา อรุณฤกษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
2540เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเอดส์บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546โรคมังกี้พ็อกซ์บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543โรคโดยสารชั้นประหยัดบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์