การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นภาพร ตูมน้อย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551อิทธิพลของการสนับสนุนจากสังคม การสนับสนุนจากครอบครัว และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีต่อภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กพิเศษมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; นภาพร ตูมน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551อิทธิพลของการสนับสนุนจากสังคมการสนับสนุนจากครอบครัวและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีต่อภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กพิเศษมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาพร ตูมน้อย, และอื่นๆ