การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผลเลือดทางชีวเคมี จากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบอนามัย เทศกะทึก; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลตามแนวทางของ OSHA 29 CFR1926.502 ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทติดตั้งหลังคาแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; คมสัน สัมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลตามแนวทางของ OSHA 29 CFR1926.502 ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทติดตั้งหลังคาแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คมสัน สัมมา, และอื่นๆ
2563ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งเพื่อลดความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายของกลุ่มพนักงานขับรถยกชนิดนั่งขับในท่าเรือแห่งหนึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; ศิรประภา สินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งเพื่อลดความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายของกลุ่มพนักงานขับรถยกชนิดนั่งขับในท่าเรือแห่งหนึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิรประภา สินใจ, และอื่นๆ
2561แนวทางการคัดกรองทางอาชีวอนามัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัสไอและฝุ่นโลหะหนักในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหลอมโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, และอื่นๆ