การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนัญชัย บุญหนัก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอำนาจของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนนกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ธนัญชัย บุญหนัก; พิจิตรา ปฏิพัตร; ณัฐกานต์ เล็กเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างและแนวทางการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมชิงชัย เมธพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ธนัญชัย บุญหนัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2548การวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัจจัยทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วิวัฒน์ วิริยกิจจา; ธนัญชัย บุญหนัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์