การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดารัสนี โพธารส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การนำทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงมาใช้ในการดูแลผู้รับบริการในปี 2000ดารัสนี โพธารส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542การศึกษาข้อมูลทางคลินิก ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลตนเอง และคุณภาพการบริการ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาภาวนา กีรติยุตวงศ์; สุวรรณี มหากายนันท์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ดารัสนี โพธารส; วัลลดา เล้ากอบกุล, และอื่นๆ
2540ขาดฉัน (ประจำเดือน) แล้วเธอจะรู้สึกดารัสนี โพธารส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; ดารัสนี โพธารส; พิชญาภา พิชะยะ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาลดารัสนี โพธารส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์