การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดวงทิพย์ อู่เงิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565ชนิดของอาหาร และระยะเวลาการเปลี่ยนอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเตบิโตของกุ้งเมดูซาวัยอ่อน (Latreutes anoplonyx)ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; วรเทพ มุธุวรรณ; ปรารถนา ควรดี; ดวงทิพย์ อู่เงิน; ชนะ เทศคง
2562ชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidaeศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ปรารถนา ควรดี; ดวงทิพย์ อู่เงิน; ธนกฤต คุ้มเศรณี; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน, และอื่นๆ
2557ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)ดวงทิพย์ อู่เงิน; วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ศิรปะภา ฟ้ากระจ่าง; ภาวินี ภัทรปราการ, และอื่นๆ
2558ผลของความหนาแน่นของลูกปลา โรติเฟอร์ และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)ดวงทิพย์ อู่เงิน; วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ภาวินี ภัทรปราการ, และอื่นๆ
2566ผลของความเค็มและการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการเพิ่มจำนวนและองค์ประกอบของโคพีพอดธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยรำหมักดวงทิพย์ อู่เงิน; วรเทพ มุธุวรรณ; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ชลธิชา สุขประเสริฐ
2559ผลของระดับอุณหภูมิ ความเค็ม และความหนาแน่นของอาหารต่อการผลิต ephyra ของแมงกะพรุนถ้วย (Catostylus townsendi) ในห้องปฏิบัติการดวงทิพย์ อู่เงิน; วรเทพ มุธุวรรณ; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ชนะ เทศคง; ธนกฤต คุ้มเศรณี, และอื่นๆ