การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ณัฐา ค้ำชู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศณัฐา ค้ำชู; ทัศนีย์ ทานตวณิช; พัชราวลี จินนิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนสวด เรื่อง มหาชมภูบดีสูตรธวัช ปุณโณทก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐา ค้ำชู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
2559การศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยายของณาราสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ; ณัฐา ค้ำชู; เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ณัฐา ค้ำชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ภาพลักษณ์ครูในเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2557ทัศนีย์ ทานตวณิช; ณัฐา ค้ำชู; กรฎา สุขุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560วรรณกรรมกลอนนิทานเรื่องพระบรวงศ์ทรงสกัน ฉบับวัดไทรทอง จังหวัดตราด : การนำเสนออารมณ์สะเทือนใจในฐานะ "นิราศวรรณคดี"ทัศนีย์ ทานตวณิช; ณัฐา ค้ำชู; วลัยลักษณ์ สิตไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559วรรณกรรมวัดเกาะเรื่องนางแสนกล : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคำสอนชายณัฐา ค้ำชู; นันทพัทธ์ ภาพลงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563เทวันคำกาพย์: นิทานพื้นบ้านไทยที่เปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องมาจากชาดกณัฐา ค้ำชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคำสู่ขวัญของชาวไทยเลยอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยทัศนีย์ ทานตวณิช; ณัฐา ค้ำชู; ชยุตรา สุโขยะไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์