การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฉวีวรรณ ชื่นชอบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนพรชัย จูลเมตต์; สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์; ฉวีวรรณ ชื่นชอบ; จิดาภา จุฑาภูวดล; กนิษฐา ภู่พวง, และอื่นๆ
2556ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; ธีรนุช ชละเอม; นลินรัตน์ ชูจันทร์; พรรณิภา เกิดน้อย, และอื่นๆ