การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล; อาภา หวังสุขไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; สิริพิมพ์ ชูปาน; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; สหัทยา รัตนจรณะ; ดำรงศักดิ์ สงเอียด, และอื่นๆ
2564ผลของกลวิธีเพื่อลดพฤติกรรมการสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลจักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์; จุฑามาศ สุวรรณเลิศ; ผกาพรรณ ดินชูไท; ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล